Robotløsninger til mark og park

Teknologi

Sammen med udvalgte teknologipartnere udvikler ScanMek avancerede robotløsninger til professionelt brug. Robotløsningerne sigter mod, at skabe produktivitetsmæssige fordele for brugerne og skabe en konkurrencemæssigt fordel. Teknikken og automatiseringen er således ét blandt flere midler til at opnå målsætningen om at forbedre produktiviteten.
Vores robotløsninger udspringer af vores kunders ønsker og behov.

Case forløb

Opstilling af business-case

Sammen med vore kunder opstiller vi indledningsvis en business-case, hvor det forventede forbedringsniveau specificeres.

Løsningsmodeller

Herefter skitseres forskellige løsningsmodeller under hensyntagen til ressourcer og forventninger til tidplan.

Projektet iværksættes

Derefter kan projektplan med midler, mål og tid udarbejdes og projektet iværksættes.

}

Projektleder

Vi tager helst rollen som projektleder, så opgaven sikres prioritet og gennemføres til tiden.

Case eksempler

Herunder kan du læse mere om Robotti og TORO

Robotti

Selvstyrende og -kørende redskabsbærer til markarbejde.
Robotti fik på Agromek 2016 den flotteste udmærkelse – de 3 guldstjerner.

Kontakt os. Vi besvarer alle spørgsmål!